Nový organizačný poriadok - Framedic .

MUDr. Petra Itze, ambulancia pre všeobecnho lekára pre dopelých
Desktop podklad biely
Prejsť na obsah

Nový organizačný poriadok

Naše služby
Nový organizačný poriadok a manažment pacientov

Vážení pacienti.
Z dôvodu lepšieho manažmentu pacientov, plánovania preventívnych prehliadok, dispenzáru a ostatných vyšetrení, vrátane ochorenia COVID 19, zaviedla naša ambulancia nový systém objednávania pacientov prostredníctvom externej služby eČasenka. Z uvedených dôvodov sa v ambulancii vyšetrujú pacienti, ktorí sú riadne OBJEDNANÍ cez službu eČasenka (cez internet alebo kiosk v čakárni), výnimočne telefonicky, v odôvodnených prípadoch e-mailom (len pacienti s COVID 19).

Pre zaistenie bezpečnosti pacientov a personálu je poradie zdravotníckych výkonov nasledovné:
 1. ODBERY (od 6:45 do 8:00 - využite objednanie cez časenku SESTRA - cez kisok alebo cez internet)
 2. PREVENTÍVNE PREHLIADKY a DISPENZÁR PACIENTOV (od 8:00 do 10:00 - časenky LEKÁR č. 1 - č. 4)
 3. OŠETROVANIE OBJEDNANÝCH PACIENTOV (
  od 10:00
  -
  časenky LEKÁR
  od č. 5)
 4. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE  - v pondelok až štvrtok v čase od 11:00 do 13:00, v piatok v čase od 10:00 do 11:00
 5. PACIENTI S OCHORENÍM COVID 19 (v dohodnutom čase OBJEDNANÍ pacienti cez eČasenku - Dotazník Covid-19, telefonicky, príp. e-mailom)

UPOZORNENIE:  Poradie určuje lekár, časy objednania vyšetrení sú len orientnačné. Pacientovi s časenkou č. 5 odporúčame prísť na 10.00.

Ako sa objednať cez eČasenku?
  
 1. Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť od 7:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek. Po naplnení kapacity sa systém vypne a zobrazí sa informácia "Vydávanie časeniek je zastavené. Maximálny počet časeniek na dnes je.....", čo znamená že v daný deň sa už eČasenka nedá  využiť, nakoľko kapacita ambulancie je naplnená.
 2. Rezervácia na iný deň: Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred cez internet prostredníctvom služby eČasenka (aj cez našu stránku www.framedic.sk). V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa.

Odporúčame využiť službu objednanie s privolaním „Zaradiť sa s privolaním“. Bude Vám zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Ako objednávať predpisy liekov (eRecept)?
  
Žiadosti o predpisy liekov (eRecept) prijímame prostredníctvom služby eČasenka. Pre pacientov starších ako 65 rokov a bez prístupu na internet je možné objednanie osobne (eČasenka SESTRA v čakárni) alebo telefonicky v čase od 11:00 do 13:00. Ak máte viac liekov, objednajte si predpisy VŠETKY NARAZ, objednávanie po jednom nebudeme akceptovať. Preto si vypočítajte počet balení na 3 mesiace. Lieky odporučené špecialistom od 1.1.2022 predpisuje výlučne špecialista (v zmysle novelizácie zákona). Objednať si NEMÔŽETE predpis liekov, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz potrebujete bez predchádzajúceho vyšetrenia alebo konzultácie.

Systém eČasenka je zabezpečovaný spoločnosťou eČasenka s.r.o. Bližšie informácie o systéme eČasenka si môžete prečítať TU.
Kontakty .
tel:         +421 950 404 796
e-mail:  framedic.ambulancia@gmail.com
Adresa .
FRAMEDIC, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
IČO: 44469501
Návrat na obsah